PRAKTISCHE INFO

MEER UITLEG OVER DE WERKING

STATUTEN

Hier vind je de laatste versie van onze statuten (15 september 2015).

RIO _ REGLEMENT

Hier vind je de de meest recente versie van ons reglement inwendige orde.

LIDMAATSCHAP 

Mag ik lid worden?

 

Ben je als vrouw of man (reserve)officier in een onderdeel van Defensie (Mars) (geweest) of sta je in het bedrijfsleven en denk je dat je een toegevoegde waarde voor de Kring of de Club zou kunnen betekenen (Mercurius), dan kan je een aanvraag voor lidmaatschap indienen. 
 

Alle kandidaat-leden moeten blijk geven de vereiste kwaliteiten van rechtschapenheid en wederzijdse achting te bezitten.

Aan wie moet ik het ingevulde aanvraagformulier versturen?

Het ingevulde formulier moet dan naar bestuur@mmantwerpen.be verstuurd worden.
Het is aangeraden ook een CV bij te voegen.

 

Wat gebeurt er nadien?

De Raad van Bestuur (van Antwerpen) onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op. Wij leggen de aanvraag voor aan de nationale Raad van Bestuur die beslist. De genomen beslissing wordt nadien door onze secretaris aan je meegedeeld. 

 LIDGELD

Het lidgeld voor 2021 bedraagt uitzonderlijk jaarlijks 25€.


Voor leden jonger dan 40 jaar bedraagt voor 2021 het lidgeld 15€.

Voor leden-sympathisanten en partners van overleden leden, bedraagt het lidgeld 2021 eveneens 15€.

ONS SECRETARIAAT

De nieuwe secretaris is Paul Verzele.

DRESS CODE

Deftige stadskledij, mannen met das en vest.
        Behalve in juli en augustus: deftige casual,

tenzij anders vermeld op de uitnodigingen (gala’s, uitstappen).